Ordinace

dental-office-designZubní ordinace poskytuje komplexní služby v oblastech esteticky, preventivní péče, protetické stomatologie, paradontologie, stomatochirurgie a radiodiagnostiky.
Zubní ordinace má dlouhodobou historii a s novým odborným týmem se snažíme vybudovat pracoviště, které nabídne pacientům služby přesahující rámec standardní stomatologické péče v České republice a na Slovensku. Odborný tým se snaží poskytnou širší záběr výkonů a proto spolupracujeme s nasmlouvanými specialisty.

Naše služby využívají nejen pacienti z Olomouce a jeho blízkého okolí, ale po domluvě poskytujeme péči všem zájemcům z celé České republiky.

Odborný tým lékařů

Tým zubní ordinace tvoří absolventi Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Kvalitní práci zakládají nejen na dosaženém vzdělání, ale také na zkušenostech načerpaných ve svém oboru. Vedoucím lékařem je MDDr. Alžbeta Tučková a odborným garantem zubní ordinace je MUDr. Ľuboš Harvan, Ph.D. Vedle interních pracovníků využíváme širokou síť externích konzultantů, předních odborníků ve svém oboru.
více

Moderní technologie v zubním lékařství

Zubní lékařství se přehouplo do moderní doby a bez bez moderních přístrojů není možné dnes provést důkladné vyšetření nebo léčbu. Proto se snažíme na základě možností nakupovat nové přístroje, které zlepší kvalitu ošetřování.
více