Poskytovaná péče

Preventivní péče

Základem každého léčebného plánu je zhodnocení výchozího stavu a po skončení ošetření je potřebné v opakovaných intervalech sledovat léčbu ale hlavně stav hygieny u pacientů. V jakémkoliv malém pochybení v hygieně dutiny ústní je potenciál vzniku dalších kazů.
více

Konzervativní léčba

Nejčastější prováděná léčba na zubech je léčba kazu. Prováděný výkon poznáme pod pojmem plombování. Máte otázky proč bílá plomba a proč ne amalgám a kdy amalgám ano a kdy nikoliv.
více

Endodontická léčba

Indikace k léčbě kořenového systému zubu (endodoncie) přistupuje v určitých případech. Jsou to bolestivé stavy, kde kaz pronikl až k zubnímu nervu nebo příčinou můžou být i určitá zranění zubu. Indikací sekundární léčby je i potřeba opravit v minulosti provedenou léčbu, která ve většině případů nemohla být provedena jak je dnes možné.
více

Protetická léčba

Pokud dojde ke stavu, že korunku zubu není možné rekonstruovat výplní (plombou) je nutné najít způsob jak dosáhnout zpětné funkce. Děje se to ve spolupráci s laboratoří ve výrobě korunky, polokorunky, můstku a dalších protetických prací.
více

Stomatochirurgie

Základním úkonem stomatochirurgického ošetření je extrakce zubu (vytržení zubu). V naší ordinace provádíme běžné a po zhodnocení  i lehčí komplikované extrakce. Je důležité vyhodnocení RTG vyšetření (OPG) před každým úkonem a stanovit komplikovanost stavu.
více

Parodontologie

Případná přítomnost parodontologických problémů je zahrnuta do komplexní terapie. V případě potřeby pacienty posíláme na specializované pracoviště parodontologie na Kliniku zubního lékařství.
více

Bolestivé stavy
V rámci ošetřování našich pacientů při vzniklých akutních bolestivých stavů je možné akutní ošetření ve vybraných hodinách popř. po konzultaci s ošetřujícím lékařem.
více