Pro pacienty

Milí pacienti, Shutterstock-Happy-Dental-Patient-2

naše zubní ordinace Vám nabízí ošetření v pohodlí a v příjemném prostředí. Odbourat stres a nepříjemný pocit z návštěvy zubního lékaře je naším prvořadým cílem. V pokojném prostředí se pak dá poskytovat kompletní péče založená na kvalitě a mnohaleté praxi.
Naše práce a směřování je výsledkem vzdělávání lékařů na odborných přednáškách a aktivním studiu dostupné literatury. Každý výkon je ale potřebné správně načasovat a věnovat se mu s maximálním soustředěním. Podmínkou dlouhodobé stability výkonů je péče o svůj chrup pacientem popř. doplněním o dentální hygienu, preventivní kontroly jednou za půl roku, v indikovaných případech i více krát. Při doporučené péči a její akceptace se snižuje možnost vzniku bolesti, která dokáže potrápit v ten nejvhodnější čas.

Své pacienty se snažíme tzv. dentálně i vzdělávat. V praxi to znamená, že každý pacient, který k nám přichází, je nejdříve objednán na vstupní vyšetření, kde je podrobně seznámen se stavem svého chrupu a s eventuálním postupem a charakterem léčby. Je seznámen v krátkosti s jednotlivými kroky daného ošetření.

Co nabízí naše zubní ordinace:

Zubní ordinace se zaměřuje především na prevenci, konzervativní zubní lékařství (plomby, léčba kanálků), protetické zubní lékařství (korunky, můstky, protézy), stomatochirurgii (trhání zubů), základní parodontologickou léčbu.
V případě, že se jedná o kvalifikovaný výkon, který někdy nemůžeme pacientovi poskytnout, máme nasmlouvané lékaře, kteří se specializují pro tyto náročné výkony.

více o poskytované péči

Jak se objednat:

Objednat se předem k vyšetření je velmi jednoduché. Ovšem každý výkon má svoji časovou náročnost a je potřebné tyto věci plánovat dopředu. Objednací doba se odvíjí od vytíženosti ordinace a harmonogramu všech členů. V harmonogramu ordinace se často nachází vzdělávací kurzy a kongresy,aby jsme pro Váše zdraví dělali jenom to lepší.

Kontakty pro objednání

Tel.: +420 774 287 367

Jak můžete zaplatit?

Jako soukromá zubní ordinace máme smlouvy se zdravotními pojišťovnami.
Léčebné výkony, které nespadají do standardní péče hrazenou pojišťovnou u nás možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou.

viz ceník

V případě rozsáhlých a finančně náročnějších zákroků je možné využít úvěrových služeb „Úvěr na zuby“ (nespadá do poskytovaných služeb a kompetencí s.r.o.).

uver_na_zuby_1920x1080